Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mapové značky

17. 12. 2013

 

 

Orlí pero II.W/1 woodcrafterský kmen Vlci Velké Pavlovice

Turistické mapy

 

Mapové značky

Prokaž, že znáš 50 značek užívaných na běžných turistických mapách. Zorientuj mapu a v terénu prokaž, že umíš pracovat na mapě s azimutem, měřítkem a vrstevnicemi.

 

Výhodou znalosti práce s mapou je skutečnost, že si před plánovanou cestou nebo výpravou můžeme zvolit cestu pochodu, změřit si jeho přibližnou délku a získat při správném čtení mapy představu o rázu krajiny již budeme postupovat.

 

Plánování pochodu – z výchozího místa pochodu (například nádraží, na němž vysedneme z vlaku) si zvolíme příslušnou trasu pochodu (například po turistické značce) do jednotlivých míst pochodu až do cíle putovní. Podle měřítka zjistíme, jakou vzdálenost představuje na mapě jeden kilometr. Nejkvalitnější typ dostupné mapy z EDICE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ se dnes tisknou v měřítku 1 : 50 000 což znamená, že jeden kilometr představuje na mapě 2 cm. Pak s pomocí papírového měřítka měříme jednotlivé krátké úseky cesty.

 

Zorientování mapy - V terénu je však potřeba nejprve mapu zorientovat. To znamená podle buzoly či jiným způsobem nejprve určit sever a pak mapu položit tak aby její horní konec směřoval na sever. Dnešní standardní turistické mapy jsou bez výjimky tištěny tak že sever je na nich vždy na horním okraji mapy, východ vpravo, západ vlevo a jih dole. Nejpřesněji mapu zorientujeme tak, že levý horní okraj mapy bude rovnoběžný se střelkou buzoly.

Mapu můžeme zorientovat i tak, že si určíme vlastní stanoviště a dva výrazné body, které vidíme v terénu a které najdeme i na mapě. Mapu pak otáčíme tak dlouho, až jedna i druhá spojnice našeho místa procházejí na mapě a směřují ke zvoleným místům v terénu.

Podle dvou bodů v terénu, které najdete také na mapě, můžeme zase pomocí průsečíku určit svoje stanoviště.


 1.jpg2.jpg